SITA VOGLA

SITA VOGLA LUB SITA SZCZELINOWE (nazywane też sitami fogla)

Sita zbożowe, sita do zbóż

Służą do oznaczania zanieczyszczeń w ziarnie zbóż wg Normy PN-ISO-5223 .

Oferujemy sita okrągłe o średnicy 200mm i następujących rozmiarach oczka:

Lp.

Wymiary szczeliny w mm.

Przeznaczenie

1

0,70 x 20,00

rzepak

2

1,00 x 20,00

wszystkie rodzaje zbóż

3

1,60 x 20,00

żyto, jęczmień zw.

4

1,70 x 20,00

pszenżyto, pszenica zw.

5

1,80 x 20,00

pszenica

6

1,80 x 25,00

owies

7

1,90 x 20,00

pszenica durum

8

2,00 x 20,00

pszenica

9

2,20 x 20,00

jęczmień zw.

10

2,20 x 25,00

jęczmień browarny

11

2,50 x 20,00

pszenica

12

2,50 x 25,00

jęczmień browarny

13

2,80 x 20,00

pszenica

14

2,80 x 25,00

jęczmień browarny

15

3,50 x 20,00

wszystkie rodzaje zbóż

16

4,00 x 25,00

owies

17

Ø 1,40

ryż

18

Ø 2,80

rzepak

19

Ø 3,25

gryka

20

Ø 4,50

kukurydza

21

# 1,00

22

# 2,24

23

Ø 5,00

gryka

Do wytrząsaniu zestawu sit potrzebne także: pokrywa oraz dno. Sita dają się zestawiać w kolumny.

Dodatkowe pasy umozliwiają ręczne wytrząsanie całej kolumny.

Większość sit dostępna od ręki

Zbiornik sit Ø 200 na sucho /tworzywo/ (LPzE-2/Zs) bez pasów

Pokrywa sit Ø 200 na sucho, plastikowa (LPzE-2/Ps-pl.)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SORTOWNIK MECHANICZNY DO ZBÓŻ

        

 

 

Urządzenie przeznaczone jest do określania celności i wyrównania ziarna jęczmienia browarnego oraz jęczmienia

owsa przeznaczonego dla przetwórstwa. Wyrównanie ziarna jęczmienia browarnego określa się jako wyrażony

procentach stosunek masy ziarna jęczmienia pozostającego na sitach o w wymiarach oczek 2,8 x 25 mm i 2,5 x 25 mm

do masy przesiewanego ziarna jęczmienia, natomiast wyrównanie ziarna jęczmienia zwyczajnego jako stosunek

masy ziarna pozostającego na sicie o wymiarach oczek 2,2 x 25 mm do masy przesiewanego ziarna jęczmienia,

wyrażony w procentach.


 

                                       Parametry techniczne

 • wymiary - 200 x 520 x 320 mm
 • masa - 20 kg
 • długość sita - 430 mm
 • długość sita z ramką - 470 mm
 • szerokość sita - 150 mm
 • szerokość sita z ramką - 180 mm
 • grubość blachy sita - 1,3 mm
 • szerokość obrzeży sit od 4,0 do 6,0 mm
 • sita wykonane ze stali nierdzewnej
 • ramka sita wykonana z drewna
 • wysokość ramki - 2,2 cm
 • zasilanie - 24 V DC 0,85 A, 50 Hz
 • częstotliwość - ok. 310 drgań /min.
 • skok - 20 mm
 • czas trwania 1 cyklu (sortowania) - 3 minuty
 • konstrukcja wykonująca poziome ruchy posuwisto-zwrotne
 • sposób uruchomienia - przycisk START
 • sposób wyłączenia - automatyczny po 3 min.
 • sortownik przystosowany jest do pracy z jednym sitem lub z trzema sitami

 

Metoda badania polega na rozsypaniu 100 g badanego ziarna na powierzchni górnego sita, a następnie po

automatycznym wyłączeniu urządzenia zważeniu wydzielonych frakcji zgodnie z Polską Normą PN-R-74110:1998.
Opcjonalne oznaczenia wyrównania
• ziarno owsa przeznaczonego dla przetwórstwa: 1,6 x 25 mm
(wyrażony w % stosunek masy ziaren pozostających na sicie 1,6 x 25 mm do masy przesiewanego owsa)
• ziarno pszenicy: 2,5 x 25 mm
(wyrażony w % stosunek masy ziaren pozostających na sicie 2,5 x 25 mm do masy przesiewanej pszenicy)
• ziarno żyta : 2,2 x 25 mm
(wyrażony w % stosunek masy ziaren pozostających na sicie 2,2 x 25 mm do masy przesiewanego żyta)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

URZĄDZENIA POSERWISOWE

URZĄDZENIA LABORATORIUM BUDOWLANE