OxiTop 12

SYSTEM OXI TOP IS 12

Przeznaczony do pomiarów:

- BZT
- biologicznego rozkładu
- zużycia tlenu
- oddychania gleby
- biogazu

Sprzęt używany, w pełni sprawny bez widocznych śladów użytkowania.

Zestaw kompletny gotowy do pracy.

Gwarancja 3 miesiące

Cena netto: 6.850,00zł

Cena nowego zestawu: 18.000,00zł

Przy zamówieniu prosimy o informacje dotyczące faktury i adresu wysyłki wraz z nr telefonu osoby odpowiedzialnej.

Koszt pszesyłki: 

Przedpłata:20,00zł

Pobranie 25,00zł

OxiTop wykorzystuje do pomiaru wartości BZT metodę manometryczną, gdzie redukcja tlenu w butelce prowadzi do zmiany ciśnienia, którą mierzy się za pomocą elektronicznego czujnika.

OxiTop charakteryzuje:

  • nieskomplikowana obsługa,

  • lepsza i wygodniejsza kontrola pomiarów

  • zakres pomiarowy do 400 000 mg/l BZT

Aplikacja BZT rutynowe
Zakres BZT [mgl/l] 0...4000
Pamięć wartości pomiarowych 5 dni
Pomiar ciśnienia -
Objętość próbki ustalona

Komplet dla 12 naczyń pomiarowych zawierają wszystkie elementy niezbędne do wykonania pomiaru. Poszczególne zestawy wyposażone są dpowiednio do ich przeznaczenia i różnią się przede wszystkim platformą mieszającą, naczyniami pomiarowymi, kontrolerem i wyposażeniem do przygotowania próbek, np. przelewową kolbą pomiarową do zastosowania przy pomiarach BZT.

Oferowany system IS 12

Wyposażenie  IS12
Naczynia, kołczany, adaptery butelka brązowa 510 ml z kołczanem
Ilość 12
Typ główek OxiTop
Podstawa mieszająca  IS 12
Absorbent CO2 tak
Inhibitor nitryfikacji tak

OxiTop IS 12

Oznaczanie BZT przy pomocy OxiTop bazuje na pomiarze ciśnienia w zamkniętym układzie: mikroorganizmy znajdujące się w próbce zużywają tlen i produkują przy tym CO2, absorbowanyprzez NaOH. Powstaje podciśnienie, które jako wartość pomiarowa koreluje bezpośrednio z mg/l BZT. Główki OxiTop (zielone i żółte dla rozróżnienia dopływu / odpływu) posiadają funkcję AutoTemp: kiedy temperatura próbki jest za niska, start pomiaru zostaje automatycznie wstrzymany, dopóki temperatura nie ustabilizuje się.

Dane techniczne główek OxiTop
Zasada pomiaru manometryczna przy pomocy czujnika ciśnienia
Mierzony parametr BZTn
Zakres pomiarowy 0...40 cyfr (jednostek)
Dokładność +/- 1 cyfra
Zakres ciśnienia 500...1350 hPa
Pamięć dla BZT5; 1 wartość dziennie
Temperatura odniesienia przechowywanie: -25...+65ºC, pomiar: +5...+50ºC
Wymiary wysokość = 700 mm, Ø=70 mm
OxiTop IS 12 Kompletny zestaw dla 12 stanowisk pomiarowych, z podstawą mieszającą IS 12, z zasilaniem sieciowym i 12 główkami OxiTop oraz innymi akcesoriami
 
 

URZĄDZENIA POSERWISOWE

URZĄDZENIA LABORATORIUM BUDOWLANE