UBIJAK PROCTORA

Ręczny UBIJAK PROCTOR'A

Aparat przeznaczony jest do oznaczania wilgotności optymalnej i maksymalnego ciężaru objętościowego szkieletu gruntowego, według normy PN-88/B-04481 "Grunty budowlane".

Próbka gruntu umieszczona w cylindrze ubijana jest wolnospadającym ubijakiem o określonej masie, podnoszonym ręcznie do określonej wysokości.

Wilgotność optymalną wyznaczamy zagęszczając kilka razy (5-8) badane próbki. Każda kolejna próbka powinna być zagęszczona do wilgotności 2-4% wyższej niż poprzednia. Cykl powtarzany jest tak długo aż masa cylindra z gruntem zacznie się zmniejszać.

Otrzymane wyniki nanosimy na wykres i odczytujemy wilgotność optymalną oraz odpowiadająca jej gęstość maksymalna szkieletu gruntowego.

W skład zestawu wchodzi:

 • prowadnica (duzy) 1 szt.

 • prowadnica (mały) 1 szt.

 • obciążnik 2,5 kg (mały) 1 szt.

 • obciążnik 2,5 kg (duży) 1 szt.

 • obciążnik 4,5 kg (mały) 1 szt.

 • obciążnik 4,5 kg (duży) 1 szt.

 • uchwyt prowadnicy 1 szt.

 • uchwyt bijaka 1 szt.

 • pręt bijaka 1 szt.

 • ogranicznik podnoszenia bijaka 1 szt.

 • podstawa cylindra 1 szt.

 • cylinder 150mm 1 szt.

 • nadstawka cylindra 150 1 szt.

 • cylinder 110 1 szt.

 • nadstawka cylindra 150 1 szt.

CENA NETTO: 1470,00 zł

 
 

URZĄDZENIA POSERWISOWE

URZĄDZENIA LABORATORIUM BUDOWLANE

CZĘŚCI MIKROSKOPOWE