WALIDACJE

Nasza Firma przeprowadza okresowe walidacje i sprawdzenie sprzętu laboratoryjnego zakończone wystawieniem PROTOKOŁU SPRAWDZENIA. Minimum raz na rok takiego sprawdzenia wymaga większość urządzeń użytkowanych w akredytowanym laboratorium.

Po każdej naprawie wymagane jest sprawdzenie poprawności wskazań urządzeń pomiarowych i właściwego działania innych.

Posiadamy odpowiednie urządzenia i fachowy personel do przeprowadzenia walidacji następujących urządzeń laboratoryjnych:

 • autoklawy (przygotowanie do rewizji)

 • sterylizatory (pomiar temperatury i sprawdzenie bezpieczeństwa pracy)

 • mikroskopy (justacja, oczyszczenie drogi optycznej)

 • trychinoskopy (justacja, sprawdzenie działania mechanizmów)

 • mierniki pH (sprawdzenie poprawności wskazań)

 • pipety (kalibracja zgodnie z normą PN EN ISO 8655)

 • wirówki (sprawdzenie obrotów rzeczywistych z wyświetlanymi)

 • cieplarki, lodówki, zamrażarki (sprawdzenie temperatury i bezpieczeństwa obsługi)

 • łaźnie wodne (sprawdzenie temperatury: rozkład, dokładność)

 • piece (temperatura i bezpieczeństwo obsługi)

 • sita (przegląd, pomiar wielkości oczka)

 • szafy chłodnicze, zamrażarki, komory głębokiego mrożenia (sparawdzenie temperatury)

 

 
 

URZĄDZENIA POSERWISOWE

URZĄDZENIA LABORATORIUM BUDOWLANE

CZĘŚCI MIKROSKOPOWE