Oznaczanie zanieczyszczeń jeczmien

OZNACZENIE ZANIECZYSZCZEŃ

Potrzebne sita o wielkości oczek:

3,5 x 20mm

1,0 x 20mm

zbiornik dolny

pokrywa

Zanieczyszczenia ogółem to suma zanieczyszczeń użytecznych i nieużytecznych wyrażona
w procentach.

Zasada oznaczenia polega na wydzieleniu zanieczyszczeń na sitach 3,5 x 20 mm,  1,0 x 20 mm i wyznaczeniu ich masy. 

Grupy zanieczyszczeń jęczmienia browarnego:

  • materiał obcy nieorganiczny (piasek, kamienie, części metali stanowiące zlot z sita 1,0 x 20 mm),
  • nasiona szkodliwe lub toksyczne (nasiona kąkolu, życicy, i inne),
  • sporysz
  • ziarna porośnięte, z wybitym lub uszkodzonym zarodkiem i spleśniałe
  • ziarna uszkodzone przez szkodniki zbożowo-mączne

OZNACZANIE WYRÓWNANIA ZIARNA JĘCZMIENIA

Potrzebne sita o wielkościach oczek:

2,80 x 25mm

2,50 x 25mm

zbiornik dolny

pokrywa

Zasadą oznaczenia jest podział mieszaniny na powierzchni sita przy następujących parametrach:

 • kryterium podziału według szerokości ziarniaków,
 • stała powierzchnia sita i liczba otworów przypadająca na powierzchnię,
 • stałe parametry ruchu ziarna na powierzchni sita,
 • stały czas podziału mieszaniny.

Wyrównanie ziarna jęczmienia wyraża w procentach stosunek masy ziarna jęczmienia pozostającego na sitach o wymiarach otworów 2,8 x 25 mm i 2,5 x 25 mm do masy przesiewanego ziarna.

Wykonanie oznaczenia

100g ziarna przenieść na górne sito sortownika, Po nałożeniu pokrywy przesiewać ziarno ruchem posuwisto-zwrotnym wzdłuż dłuższej osi otworów, wykonując 120 suwów/ min. Zważyć każdą frakcję ziarna pozostającego na sicie 2,8 x 25 mm i 2,5 x 25 mm.

Wynik

gdzie: x – wyrównanie [%]

a – masa ziarna na sicie 2,8 x 25 mm

b – masa ziarna na sicie 2,5 x 25 mm.

 
 

URZĄDZENIA POSERWISOWE

URZĄDZENIA LABORATORIUM BUDOWLANE