DESTYLATOR DEM-10

PRZEZNACZENIE:

Destylator jest przeznaczony do oczyszczania wody z rozpuszczonych soli mineralnych i gazów

metodą destylacji. Jest stosowany w laboratoriach chemicznych i farmaceutycznych. Jakość

otrzymywanej wody destylowanej odpowiada normom Farmakopei Polskiej V oraz spełnia wymagania

wody stosowanej w laboratoriach analitycznych o stopniu czystości 3 wg PN-EN ISO 3696.

BUDOWA:

Destylator jest aparatem wolnostojącym, przystosowanym do pracy ciągłej. Wszystkie części

stykające się z wodą lub parą wodną są wykonane z mosiądzu lub miedzi i pokryte warstwą

czystej cyny. W chłodnicy destylatora jest wbudowany deflegmator zabezpieczający przed

przedostaniem się nieodparowanych cząstek wody do destylatu. Destylator jest wyposażony

w regulator przepływu wody, który utrzymuje strumień objętości wody zasilającej na takim

poziomie, aby przy wydajności nominalnej destylatu zużycie było najmniejsze. Jest również

wyposażony w następujące urządzenia zabezpieczające przed zniszczeniem aparatu

w przypadku zakłóceń w dopływie wody zasilającej:

•  czujnik ciśnienia (presostat) powodujący wyłączenie rezystorów grzejnych przy spadku

ciśnienia wody zasilającej poniżej dopuszczalnego dla prawidłowej pracy destylatora,

• rezystancyjny czujnik poziomu wody, wyłączający rezystory grzejne w razie obniżenia się

poziomu wody w kotle.

Do destylacji należy używać wyłącznie wody uzdatnionej, pochodzącej z sieci wodociągowej, 

lub o parametrach wody wodociągowej.

 

ZASADA DZIAŁANIA

Woda z przewodu zasilającego ogrzana wstępnie podczas przepływu przez chłodnicę, zasila

kocioł do określonego poziomu, a jej nadmiar jest odprowadzany na zewnątrz. Pod wpływem

ciepła dostarczonego przez rezystory grzejne woda wrze, a wytworzona para wodna wpływa

do chłodnicy, gdzie po ochłodzeniu ulega kondensacji i wypływa na zewnątrz jako destylat.

 

DANE TECHNICZNE:
- Klasa ochrony aparatu: I
- Wydajność destylatu: ok. 10 dm3/h
- Zużycie wody: ok. 150 dm3/h
- Pobór mocy: 7,2 kW
- Napięcie znamionowe: 3 x 400V
- Masa: 14 kg

 
 

URZĄDZENIA POSERWISOWE

URZĄDZENIA LABORATORIUM BUDOWLANE

CZĘŚCI MIKROSKOPOWE