RĘCZNY UBIJAK PROCTORA II

Ręczny ubijak Proctor’a służy do oznaczania wilgotności optymalnej i maksymalnego ciężaru objętościowego szkieletu gruntowego wg PN-EN 13286-2 metodą normalną i zmodyfikowaną.

Zestaw zawiera:

  • forma o średnicy 100mm
  • forma o średnicy 150mm
  • ubijak lekki 2,5kg, wysokość opadania 305mm
  • ubijak ciężki 4,5kg, wysokość opadania 457mm
  • szklanka o średnicy 50mm
  • skrzynia transportowa

Urządzenie spełnia wymagania normy:

PN-EN 13282-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 2 : Metody określania gęstości w odniesieniu do zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora.

 
 

URZĄDZENIA POSERWISOWE

URZĄDZENIA LABORATORIUM BUDOWLANE