AUTOMATYCZNY UBIJAK PROCTORA

Automatyczny ubijak Proctor’a służy do oznaczania wilgotności optymalnej i maksymalnego ciężaru objętościowego szkieletu gruntowego wg PN-EN 13286-2 metodą normalną i zmodyfikowaną. Dodatkowo model UTS-8502 umożliwia zagęszczanie próbek CBR. Wszystkie formy należy zamawiać oddzielnie.

 

  • PN-EN 13282-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym.

Część 2 : Metody określania gęstości w odniesieniu do zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora.

  • PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym.

Część 47: Metoda badania wskaźnika CBR, wskaźnika nośności natychmiastowej i spęcznienia liniowego

 

 
 

URZĄDZENIA POSERWISOWE

URZĄDZENIA LABORATORIUM BUDOWLANE