przesiewacze
WSTRZĄSARKI DO SIT

Wstrząsarki laboratoryjne nazywane też przesiewaczami służą do oznaczania składu ziarnowego materiałów sypkich, takich jak: kruszywa, piaski, proszki, węgiel, itp.

Urządzenie pozwala dokonywać analizy uziarnienia w stanie suchym lub z przemywaniem wodą. Na podstawie analizy uziarnienia określa się: średnią wielkość ziarna, frakcję główną i wskaźnik jednorodności.

WSTRZĄSARKA LPzE-2e

Wstrząsarka do sit o srednicy 200 mm.

Do pracy z wytrząsarką potrzebne są: pokrywa górna do mocowania zestawu oraz zbiornik dolny (sito "0") -zamawiane jako osobne pozycje

Średnica robocza sita 193mm
Wysokość robocza sita 25 lub 50mm
Masa próbki 0 - 1500g
Amplituda /drgania pionowo-skrętne/ 0 - 2,5mm
Częstotliwość drgań - stała 50Hz
Czas pracy - nastawny 0 - 99min
Waga 25kg
Zasilanie 230V

 

WSTRZĄSARKA LPzE-3e

Wstrząsarka do sit o średnicy 300 mm

Przesiewacz LPzE-3e

Średnica robocza sita 293mm
Wysokość robocza sita 50mm
Masa próbki 0 - 8000g
Amplituda /drgania pionowo-skrętne/ 0 - 2,5mm
Częstotliwość drgań - stała 50Hz
Czas pracy - nastawny 0 - 99min
Waga 28kg
Zasilanie 230V

 

WSTRZĄSARKA LPzE-4e

Wstrząsarka do sit o średnicy 400 mm z wózkiem transportowym

Średnica robocza sita 393mm
Wysokość robocza sita 60mm
Masa próbki 10-15kg
Amplituda /drgania pionowo-skrętne/ 0 - 1,5mm
Częstotliwość drgań - stała 50Hz
Czas pracy - nastawny 0 - 99min
Waga 30kg
Zasilanie 230V
 
 
 

URZĄDZENIA POSERWISOWE

URZĄDZENIA LABORATORIUM BUDOWLANE

CZĘŚCI MIKROSKOPOWE