APARAT TEMPO

Oparty na prostej technologii, system TEMPO® zapewnia dokładność wyników oraz krótki czas przygotowania próbki. Cechuje się dużą elastycznością w zakresie wydajności spełniając każdą potrzebę  laboratorium.

System składa się z 2 ergonomicznych stanowisk pracy:

Stanowiska przygotowania do posiewu kart TEMPO® badanymi próbkami żywności wraz z podłożem hodowlanym

Stanowiska odczytu do automatycznego obliczenia liczby jtk/g w badanym produkcie 

•             Podłoże hodowlane TEMPO®  zapewnia szybki wzrost drobnoustrojów oraz zawiera  wskaźnik fluorescencyjny

•             Karta TEMPO®  zawierająca trzy szeregi mikroprobówek, po 16 każdy (16*3 ) jest zminiaturyzowaną metodą Najbardziej Prawdopodobnej Liczby

•             Stanowisko odczytu do automatycznego obliczenia liczby JTK/g w  produkcie wyjściowym

•             Na podstawie liczby i rozmiarów dodatnich mikroprobówek (fluorescencja lub brak fluorescencji), aparat TEMPO® w oparciu o statystyczną metodę analizy, oblicza liczbę mikroorganizmów obecnych w wyjściowej próbce.

Dzięki szybkiemu i w pełni zautomatyzowanemu  systemowi TEMPO®  zwiększ wydajność  i usprawnij rutynowe operacje w analizie ilościowej.

Aparat TEMPO filler jest uszkodzony, po diagnozie przez telefon serwisant z firmy Biomerieux stwierdził że uszkodzony został zasilacz.  Koszt naprawy FILLERA  ( wymiana zasilacza + robocizna + dojazd) wynosi 9.022 netto.

Nasza firma zapewnia szkolenie z obsługi, dodatkowo zapewniamy testy i odczynniki, które nam zostały. Testy i odczynniki oczywiście z ważną datą użycia i certyfikatami. Zapewniamy transport urządzenia do Klienta. Sprzęt był użytkowany w naszej firmie od 2013. Cena zakupu nowego urządzenia to 150 tys. zł netto.

Cena netto: 20.000,00zł

Płatność przelewem lub transzami po podpisaniu protokołu odbioru.

 
 

URZĄDZENIA POSERWISOWE

URZĄDZENIA LABORATORIUM BUDOWLANE