ŁAŹNIA WODNA

Łaźnie wodne LW są przeznaczone do prowadzenia badań analityczno-medycznych, mikrobiologicznych, fizycznych, chemicznych i innych wymagających reżimów temperaturowych w zakresie od 20°C do 60°C.

Łaźnia posiada termostat wraz z elementem schładzającym i mieszadełkiem. Element schładzający zabezpiecza stabilność zadanej temperatury przed wpływem temperatury otoczenia, a mieszadełko gwarantuje równomierny rozkład temperatury w całym zbiorniku. 
Szklany zbiornik i statywy z pleksi umożliwiają obserwację próbek w czasie badań.
asilanie 230~240 VAC, 50/60 Hz;

 • Maksymalny pobór mocy 1 kW;

 • Średni pobór mocy 100 W;

 • Minimalna różnica temperatury pomiędzy temperaturą otoczenia a temperaturą zadaną:

  • 5°C bez zewnętrznego schładzania.

 • Zakres temperatur regulowany płynnie od 20°C do 60°C;

 • Temperatury stałe 25°C, 30°C, 37°C, 56°C;

 • Dokładność stabilizacji temperatury ± 0,1°C;

 • Mieszadło obrotowe 1100 obr./min;

 • Ciężar termostatu ok. 2 kg;

 • Wymiary termostatu 220 x 170 x 140 mm;

 • Sygnalizacja optyczna:

  • grzania wody;

  • osiągnięcia zadanej temperatury;

  • przekroczenia zadanej temperatury;

niskiego poziomu wody z jednoczesną blokadą grzania.

Łaźnia używana

Gwarancja 3 miesiące

CENA NETTO: 390,00zł

 
 

URZĄDZENIA POSERWISOWE

URZĄDZENIA LABORATORIUM BUDOWLANE