SUWMIARKA SCHULTZA

Suwmiarka Schulza wykorzystywana jest do oznaczania kształtu ziarn kruszywa - wskaźnika kształtu.

Urządzenie spełnia wymagania normy PN-EN 933-4. 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu.

Każde urzadzenie posiada Świadectwo Zgodności dopuszczające do stosowania.

Cena: 898,00zł + 23% VAT

 
 

URZĄDZENIA POSERWISOWE