ODWAŻNIKI LABORATORYJNE APTECZNE

Odważniki laboratoryjne produkcji "Mechaniki Precyzyjnej" w Warszawie.

Rok produkcji: 1971

Waga 8 odważników :

-  10  mg
-  20  mg
-  20  mg
-  50  mg
-  100  mg
-  200  mg
-  200  mg
-  500  mg

Cena: 45,00 zł + 23% VAT 
 

URZĄDZENIA POSERWISOWE